Геотермална енергия – термопомпи на ниски цени от Multiclima.bg

Знаете ли какво е геотермална енергия и за как можем да я приложим в домакинството?

Геотермална енергия е топлинната енергия, съдържаща се в земните недра. Просмукваните през земната кора води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват до високи температури от горещите скали. Една част от загрятите води се издига обратно до земната повърхност във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от водите остават затворени под повърхността. Тези горещи води образуват т. нар. геотермални резервоари – екологично чисти неизчерпаеми източници на геотермална енергия. Практически земната кора представлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. нар. възобновяеми енергийни източници.

Важно е да се знае, че температурата на земната кора на дълбочина 3 метра е около
12-16 °С. При това тази температура остава постоянна независимо от сезона! Почвата около вашия дом, около административната или производствената ви сграда, е неизчерпаем източник на топлинна енергия, който може да използвате!

За хората понятието топлина е доста относително. Вода под 20 °С наричаме студена. За техниката обаче и „студената“ вода в кладенеца съдържа топлина. Именно тази топлинна енергия в земната кора, наречена геотермална енергия, може да се извлича чрез термопомпи. По аналогия на водните помпи, които изпомпват вода, термопомпите „изпомпват“ топлина от земната кора.

Такъв вид геотермални термопомпи може да намерите във виртуалното пространство на Multiclima.bg. Предлага се голямо разнообразие от различни термопомпи на ниска цена. Компанията Мултиклима ЕООД е официален партньор за България на австрийския производител Heoliother. Брандът е абсолютен лидер в производството на термопомпи за Европа, което го поставя на челни позиции на европейския пазар. Компанията изнася 75% от продукцията си в страни като Германия, Швейцария, Ирландия, страните от Бенелюкс, Испания, Франция, Италия, Португалия. Продала е над 25 000 термопомпи и има над 25 000 доволни клиенти по света.В резултат от дългогодишната работа на специалистите в научно-изследователския център на Heliotherm компанията има регистрирани многобройни международни патенти за подобряване ефективността на термопомпите и награди, удостоверяващи нейните лидерски позиции в Европа.

Мултиклима ЕООД е специализирана фирма в инжерните инсталации на термопомпи и има над 27 години опит в отоплителните и охладителните системи. Посетете от страницата „За нас“ техния уеб сайт Multiclima.bg подкатегорията „Нашите проекти“, където може да видите всички реализирани отоплителни и охладителни системи с термопомпи, осъществени от специалистите на Мултиклима.

Това, което наистина ги прави най-добри в работата им, е професионалното отношение към спецификата на тяхната професия, вниманието, което отдават на всеки малък детайл и качеството, което предлагат на своите клиенти. При тях може да намерите най-доброто съотношение между цена и качество на термопомпи.

Освен геотермални инсталации, предлагат и аеротермални и хидротермални, за които може да прочетете повече на техния уеб сайт.

Геотермална енергия - термопомпи на ниски цени от Multiclima.bg

Може да се свържете с тях посредством онлайн формата им за контакти на Multiclima.bg или само с едно позвъняване на телефонен номер +359/ 2 943 39 63. Всеки клиент получава право на безплатна консултация, която се осъществява в техния офис, който се намира на адрес: гр. София 1505, ул. Йоаким Груев 13гр. София 1505, ул. Йоаким Груев 13. Потърсете ги! Те ви очакват с нетърпение!